Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo nhanh công tác trực ban PCTT ngày 19/02/2021BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 19/02/2021

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

  1. Tin gió mạnh và sóng lớn trên biển:

Ngày 20/02, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông ngày có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

  1. Tình hình mưa:

- Mưa ngày từ 19h/18/02 đến 19h/19/02: Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ, tổng lượng mưa phổ biến dưới 10mm.

- Mưa đêm từ 19h/19/02 đến 07h/20/02: Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ, tổng lượng mưa phổ biến dưới 10mm.

- Mưa 3 ngày (từ 19h/16/02 đến 19h/19/02): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 20mm.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT tiếp tục đôn đốc các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau thực hiện nghiêm Công văn số 55/VPTT ngày 16/02/2021 về việc ứng phó với gió mạnh trên biển; thường xuyên chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo và nắm bắt tình hình từ các địa phương;

- Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động thực hiện nội dung Công văn số 55/VPTT ngày 16/02/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ Đạo TW về PCTT.

III. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 55/VPTT ngày 16/02/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ Đạo TW về PCTT.

- Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển để kịp thời cung cấp cho các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; theo dõi bão xuất hiện ở phía Đông Phi-líp-pin.

- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN./.

Tải file đính kèm