Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo nhanh công tác trực ban PCTT ngày 18/11/2020
 
BÁO CÁO NHANH
 Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 18/11/2020

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THỦY VĂN

  1. Về mưa

- Mưa ngày (từ 19h/17/11-19h00/18/11/2020): Hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa;

- Mưa đêm (từ 19h/18/11-7h00/19/11/2020): các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, cục bộ: Sapa (Lào Cai) 31mm; Đảo Hòn Đốc (Kiên Giang) 30mm;

- Mưa 03 ngày (từ 19h00/15/11- 19h00/18/11/2020): Xuân Thủy (Nam Định) 120mm; Thanh Hóa (Thanh Hóa) 117mm; Cửa Cấm (Hải Phòng) 108mm; Đa Cốc (Thái Bình) 88mm.

  1. Về thủy văn: Mực nước các sông Bắc và Trung Trung Bộ biến đổi chậm.
    II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
    1. Hồ chứa thủy lợi

Các hồ trong khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: 06 hồ đang xả (Cửa Đạt 141m3/s (Thanh Hóa); Tả Trạch 98,6 m3/s (TT. Huế), Định Bình 140 m3/s (Bình Định); Ea Soup Thượng xả 12 m3/s, Krông Buk hạ xả 15 m3/s, Ea Rớt 40 m3/s  (Đắk Lắk)).
2. Hồ chứa thủy điện

Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Có 31 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn.

III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 13: (Không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 17/11/2020).

tải file đính kèm