Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo nhanh công tác trực ban PCTT ngày 17/11/2020 

BÁO CÁO NHANH
 Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 17/11/2020

(Tính đến 07h00 ngày 18/11)

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THỦY VĂN

  1. Về mưa

Mưa ngày và đêm (17/11): Hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa;

Dự báo: Ngày và đêm 18/11/2020, các khu vực có mưa rào và dông vài nơi.

  1. Về thủy văn: Mực nước các sông Bắc và Trung Trung Bộ biến đổi chậm.

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

  1. Hồ chứa thủy lợi

Các hồ trong khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: 06 hồ đang xả (Cửa Đạt 141m3/s (Thanh Hóa), Vực Mấu 2.5 m3/s (Nghệ An); Tả Trạch 114 m3/s (TT. Huế), Ea Soup Thượng xả 8 m3/s, Krông Buk hạ xả 15 m3/s, Buôn Yong 5 m3/s  (Đắk Lắk)).

  1. Hồ chứa thủy điện

Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Có 35 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn.

III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 13

Theo báo cáo của các địa phương, thống kê thiệt hại do bão số 13 tính đến 17h00 ngày 17/11/2020, như sau:

  1. Về người: 36 người bị thương (tăng 12 người so với báo cáo cáo nhanh ngày hôm qua), chủ yếu trong khi chằng chống nhà cửa, chặt cây chống bão (Quảng Bình: 23, Quảng Trị: 09, Đà Nẵng: 01; Quảng Nam: 03).
  2. Về nhà ở: 07 nhà bị sập (là nhà tạm, công trình phụ (Quảng Ngãi: 01, T.T.Huế: 06)); 8.893 nhà bị hư hại, tốc mái (Hà Tĩnh: 06, Quảng Bình: 3.253, Quảng Trị: 925, T.T.Huế: 4.687 (chủ yếu là tốc mái hiên nhà, hiện tỉnh đang rà soát, phân loại), Đà Nẵng: 22).
  3. Về giáo dục, nhà văn hóa: 47 điểm trường bị tốc mái (Quảng Bình: 21; Quảng Trị: 26); 12 nhà văn hóa bị tốc mái (Quảng Bình: 10; Quảng Ngãi: 02).
  4. Về tàu thuyền: 31 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng tại nơi neo đậu (Quảng Bình: 17, Quảng Trị: 01, T.T.Huế: 11, Đà Nẵng: 02).
  5. Về đê, kè: 1.150m kè tiếp tục bị sạt lở (Quảng Bình: 1.050m; Quảng Trị: 100m); 1.000m đê biển bị sạt lở (Quảng Trị); 38,95 km bờ sông, bờ biển tiếp tục bị sạt lở (Quảng Trị: 13,3km, T.T.Huế: 25,65km)./.

VPTT BCĐ TWPCTT

Tải file đính kèm tại đây