Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 vui lòng tải tại

(23/10/2019)

Tài liệu hướng dẫn thiết lập và kết nối trang Facebook

(30/07/2019)

Giông là hiện tượng thời tiết kèm theo sấm, chớp xảy ra. Cơn giông được hình thành khi có khối không khí nóng ẩm chuyển động thăng. Cơn giông có thể kéo dài từ 30 phút đến 12 tiếng và có thể trải rộng từ vài chục đến hàng trăm km.

(29/03/2019)