Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 434/TWPCTT-VP ngày 10/9/2019 về việc ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng và khu đô thị

434/TWPCTT-VP

Thông báo số 434/TWPCTT-VP ngày 10/9/2019 về việc ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng và khu đô thị

Phòng chống thiên tai

Văn bản chỉ đạo điều hành BCĐ

Thông báo