Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 393/TWPCTT-VP ngày 20/8/2019 về ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất

393/TWPCTT-VP

Thông báo số 393/TWPCTT-VP ngày 20/8/2019 về ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất

Văn bản chỉ đạo điều hành BCĐ

Thông báo