Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ động phòng tránh thiên tai trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại thiên tai có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để kịp thời thông báo cho nhân dân chủ động phòng tránh.

2. Khi xảy ra các tình huống thiên tai chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid đang có diễn biến phức tạp; trong đó, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị (nhất là huy động vải bạt, tấm lợp các loại,… kiểm tra số lượng, địa chỉ, phương thức huy động để có thể triển khai ngay), kịp thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống để đón Tết an toàn.

3. Báo cáo kịp thời diễn biến thiên tai, công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại về Ban Chỉ đạo TW về PCTT (Văn phòng thường trực qua hệ thống tin nhắn viber số: 0828.008.558; email: pcttvietnam@mard.gov.vn).

Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, thành phố quan tâm, tổ chức thực hiện./.Số: 54/VPTT

Chủ động phòng tránh thiên tai trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Phòng chống thiên tai

Văn bản chỉ đạo điều hành BCĐ

Công văn