Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu hướng dẫn phòng chống các loại hình thiên tai: Lũ, lũ quét, sạt lở đất


Văn phòng thường trực BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai xin giới thiệu các tài liệu hướng dẫn ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất theo đường dẫn sau:

1. Các video, tờ rơi lũ