Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến về bảo đảm an ninh, trật tự trong phòng, chống thiên tai và nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong Công an nhân dân.


Sáng 22/5/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về bảo đảm an ninh, trật tự trong phòng, chống thiên tai và nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong Công an nhân dân.

 

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; Văn phòng Ủy ban quốc gia về Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN; Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu; Trung tâm DBKTTV quốc gia; các đơn vị chức năng của Bộ Công an...

 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thiên tai và sự tác động ảnh hưởng đến ANTT, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT và TKCN Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT trong PCTT và thực hiện nhiệm vụ PCTT trong CAND. Phân công trách nhiệm cụ thể, với phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” phát huy hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị trong đảm bảo ANTT, PCTT.

Lực lượng CAND luôn chủ động các phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng, phương tiện để sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bảo đảm ANTT, cứu nạn, cứu hộ, an toàn giao thông, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ động công tác phòng ngừa, kiểm tra, kiểm soát, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng tình hình thiên tai, dịch bệnh để gia tăng hoạt động vi phạm pháp luật. Đã thực hiện 4.509 vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho hàng nghìn người ra khỏi khu vực sự cố, tai nạn, vùng ngập lụt, nguy hiểm; trực tiếp cứu được 2.089 người và tìm được 631 thi thể người bị nạn bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý; huy động trên 25.000 lượt cán bộ, chiến sỹ ở Bộ, cùng hàng nghìn lượt phương tiện tham gia phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân dân tham gia TKCN, khắc phục hậu quả mưa, bão, lũ, sạt lở đất, tai nạn cháy, nổ tại các địa phương.

 

Cán bộ, chiến sỹ Công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đã không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Xuất hiện nhiều gương cán bộ, chiến sỹ CAND hy sinh quên mình để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong thiên tai, bão, lũ…

 

Hội nghị đã nhận được 09 ý kiến tham gia, trong đó có các ý kiến của đại diện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, Trung tâm DBKTTV quốc gia đã làm rõ thêm các nội hàm của công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; Ủy ban Quốc gia về Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN; Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu… và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình thiên tai để gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; chủ động phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm môi trường nhất là khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, cát sỏi lòng sông, tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý, khai thác và bảo vệ rừng; các loại tội phạm thường xảy ra khi có thiên tai, bão, lũ…

 

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, ngay sau Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức sơ kết, đánh giá công tác đảm bảo ANTT trong PCTT và công tác PCTT và TKCN của đơn vị mình; đặc biệt xây dựng các phương án ứng phó với 21 loại hình thiên tai theo hướng dẫn chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT… 

VPTT BCĐ TWPCTT