Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo đảm an toàn công trình hồ chứa Cửa Đạt trong mùa thiên tai

Để bảo đảm an toàn công trình hồ chứa Cửa Đạt trong mùa thiên tai năm 2021, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 đã xây dựng các phương án ứng phó với từng cấp độ thiên tai.


Hồ Cửa Đạt có diện tích lưu vực 5.938 km2, trong đó thuộc địa phận Thanh Hóa là 593km2. Dung tích toàn bộ hồ chứa 1,45 tỷ m3, dung tích hữu ích 794 triệu m3, dung tích phòng lũ 387 triệu m3. Hồ có nhiệm vụ giảm lũ với tần suất 0,6%, bảo đảm mực nước tại Xuân Khánh không vượt quá cao trình +13,71m, cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt với lưu lượng 7,715 m3/s, tạo nguồn nước tưới ổn định cho 86.862 ha đất canh tác. Đồng thời, kết hợp phát điện với công suất lắp máy khoảng 97MW, bổ sung nước mùa kiệt cho hạ du để đẩy mặn, cải tạo môi trường sinh thái với lưu lượng Q = 30,42m3/s. Để bảo đảm an toàn hồ, đập và phòng, chống thiên tai năm 2021, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 đã xây dựng các phương án ứng phó với từng cấp độ thiên tai.

BQL thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình theo quy định.

Vận hành thử cửa van và các thiết bị cơ khí phục vụ xả lũ hồ chứa, qua đó, xử lý kịp thời các hư hỏng phát sinh.

Cập nhật thông tin kỹ thuật hàng ngày.

Các thông số kỹ thuật đều được ghi chép cẩn thận.

Hồ là công trình quan trọng trong việc cắt lũ, giảm lũ, bảo đảm an toàn cho hạ du. Do đó, đơn vị quản lý đã chuẩn bị sẵn phương án, thiết bị, nhân lực, nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các đơn vị theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Để bảo đảm an toàn lâu dài cho hồ, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 dự kiến sẽ đầu tư sửa chữa cửa van và hệ thống nâng hạ cửa van tràn xả lũ; nâng cấp cầu Cửa Đạt; xây dựng một số công trình phục vụ quản lý và ứng cứu trong tình huống khẩn cấp trên tuyến đường Thường Xuân - khu đầu mối hồ Cửa Đạt - đập Hón Can.

Theo Báo Thanh Hóa

Vụ TTCĐ tổng hợp