Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Tài liệu truyền thông - Video

Giới thiệu tư trang tác nghiệp tại hiện trường trong PCTT

Mặc dù dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, nhưng nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, kịp thời với phương chấm 4 tại chỗ nên việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngày cảng trở nên thiết thực, hiệu quả hơn. Có được điều này, ngoài sự nâng cao nhận thức của cộng đồng, tính chủ động của mỗi người dân, còn có vai trò rất quan trọng của các cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai từ trung ương tới cơ sở. Tuy nhiên, một trong những tiêu chí đặt ra trong công tác PCTT đó là an toàn cao nhất về tính mạng con người. Vậy, ngoài kiến thức, kỹ năng, sức khỏe… những người làm công tác PCTT sẽ cần chuẩn bị cho mình những tư trang gì để bảo vệ chính mình khi đi tác nghiệp tại hiện trường?

{{Titletop1}} {{Modifiedtop1}}


{{item.Title}}

{{item.Titletop1}}

{{item.SourceNews}}

{{item.Titletop1}}

{{item.SourceNews}}