Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CUỘC THI QUỐC TẾ “WORLD WATER CHALLENGE 2019 “ (THÁCH THỨC VỀ NƯỚC THẾ GIỚI 2019)

World Water Challenge là một cuộc thi quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề về nước. Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức năm 2015, là hoạt động kế tiếp Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 7. Các năm sau, cuộc thi lại được tổ chức kết hợp với Tuần lễ Nước Quốc tế Hàn Quốc (gọi tắt là KIWW) nhằm tìm hiểu về các vấn đề liên quan tới nước mà thế giới sẽ phải đối mặt trong thời gian sắp tới và tìm kiếm các giải pháp khả thi để giải quyết các vấn đề đó.


World Water Challenge 2019, là một trong những chương trình đặc thù của KIWW 2019, sẽ diễn ra vào tháng 9/2019 tại thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cuộc thi lần thứ 5 này sẽ là cơ sở quan trọng để chia sẻ các ý tưởng và kiến thức nhằm giải quyết các vấn đề về nước trên khắp thế giới và xây dựng một mạng lưới rộng lớn các chuyên gia về nước và các bên liên quan.

Đối tượng dự thi: Là bất cứ ai (cá nhân hoặc thay mặt cho tổ chức) quan tâm đến các vấn đề về nước.

Thời hạn nộp bài: Tới ngày 28 tháng 7 năm 2019

Thể lệ nộp bài:

  • Bài dự thi về các giải pháp liên quan tới nước được trình bày theo mẫu qui định bằng tiếng Anh và gửi trực tuyến (online) qua Website chính thức của KIWW: kiww.org
  • Cần đăng ký online trước với KIWW 2019 (vào thư mục Tham gia “Participant”), rồi gửi bài thi, có thể bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 năm 2019 (theo múi giờ Hàn Quốc).

Giải thưởng và Quyền lợi

Tổng giá trị giải thưởng cho cuộc thi World Water Challenge 2019 là 16.000.000 Won (tương đương với 16.000 USD). Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 9 trong Lễ bế mạc KIWW 2019. Những người chiến thắng sẽ được trao giải thưởng tiền mặt và nhận cúp

Cần biết thêm chi tiết, xin truy cập vào  WWCH 2019 website:

(https://www.kiww.org/fairContents.do?FAIRMENU_IDX=5815&hl=ENG)

 

Địa chỉ xin liên hệ:

Korea Water Forum
E-mail: wwch@koreawaterforum.org
Tel: +82-2-736-2922 

HÃY THAM GIA CUỘC THI ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CHIẾN THẮNG VÀ ĐÓNG GÓP GIẢI QUYẾT NHỮNG THÁCH THỨC TOÀN CẦU VỀ NƯỚC!

www.kiww.org