Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cách ứng phó khi xảy ra động đất

Khi động đất xảy ra, bạn có thể tăng cơ hội sống sót nếu biết cách ẩn nấp và tránh xa nơi nguy hiểm


Tổng cục PCTT tổng hợp (theo Tech Insider)