Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu mẫu đánh giá nhanh chỗ ở an toàn cho người dân miền núi

Biểu mẫu tổng hợp thông tin đánh giá nhanh về "Chỗ ở an toàn cho người dân miền núi" bao gồm biểu mẫu dành cho hộ gia đình, cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và được dịch thành 04 thứ tiếng dân tộc: Mông, Tày, Dao, Thái


Năm 2017, để góp phần chủ động trong ứng phó với các thiên tai tại khu vực miền núi đặc biệt là thiên tai lũ quét, sạt lở đất, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tổ chức triển khai hoạt động “Đánh giá nhanh chỗ ở an toàn cho người dân các tỉnh miền núi”; chỉ đạo xây dựng biểu mẫu hướng dẫn thu thập thông tin đánh giá nhanh từ cấp hộ gia đình, thôn, bản đến cấp xã, huyện, tỉnh đồng thời biểu mẫu được dịch ra 04 tiếng dân tộc: Mông, Tày, Dao, Thái và gửi cho 18 tỉnh miền núi phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra để tổ chức thực hiện.

Biểu mẫu bao gồm 03 nội dung chính:

(1) Nhóm câu hỏi tìm hiểu lịch sử các loại hình thiên tai lũ quét, sạt lở đất xảy ra trong 05 năm gần đây.

(2) Nhóm câu hỏi đơn giản để tìm hiểu và nhận định về hiện trạng chỗ ở

(3) Nhóm câu hỏi giúp đoàn đánh giá đưa ra nhận định về năng lực, nhận thức về phòng chống thiên tai của hộ gia đình.

Chi tiết các biểu mẫu vui lòng tải File đính kèm tại đây: 

Biểu mẫu Hộ gia đình

Dành cho cấp xã

Dành cho cấp huyện

Dành cho cấp tỉnh

Tiếng dân tộc Thái, Dao, Mông, Tày

 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT