Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 7/3/2023, tại Nepal, Đoàn công tác Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã có cuộc làm việc tích cực với Cục Quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai Nepal (NDRRMA). Buổi làm việc đã mở ra những khía cạnh quan trọng của hợp tác trong công tác phòng chống thiên tai giữa hai quốc gia.Chia Sẻ Kinh Nghiệm:

Buổi làm việc tập trung vào việc chia sẻ những thành công và kinh nghiệm của cả hai quốc gia trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai. NDRRMA  trình bày về Hệ thống cảnh báo sớm đa hiểm họa và đa chiều, một hệ thống linh hoạt với tương tác cao và khả năng cập nhật thông tin từ người dân. Nepal cũng giới thiệu mô hình xây dựng các kho hàng hóa cứu trợ tại cấp xã để đáp ứng nhanh chóng và giảm thiểu hậu quả sau thiên tai. Ngoài ra, Nepal cũng chia sẻ thành công trong việc xây dựng nhà an toàn sử dụng vật liệu có sẵn tại địa phương, giảm chi phí xây dựng.

Phía Việt Nam, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai chia sẻ những kinh nghiệm về đánh giá thiệt hại và tổn thất, đặt cơ sở cho các hoạt động cứu trợ và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Chiến lược xây dựng đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã để ứng phó ngay từ giai đoạn đầu cũng là một đặc trưng được phía Việt Nam chia sẻ trong buổi làm việc, kèm theo việc thiết lập các chế độ, chính sách và trang thiết bị cho lực lượng này tại Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản dưới Luật. Ngoài ra, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nhà an toàn chống bão, lũ cho khu vực miền Trung, với điều kiện tự nhiên và tình hình thiên tai tương đối tương đồng với Nepal.

Cuộc họp cũng đánh giá cao các hoạt động như chia sẻ tài liệu kỹ thuật và kinh nghiệm nâng cao nhận thức cộng đồng và truyền thông trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai. Đặc biệt, việc ký kết Biên bản ghi nhớ với đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính (FSP), nhằm giảm phí dịch vụ chuyển tiền cho hoạt động hỗ trợ tiền mặt trong cứu trợ nhân đạo được nhấn mạnh.

Triển Vọng Hợp Tác:

Hai bên đồng thuận về tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và tương tác trong thời gian tới, bao gồm sự tham gia vào Diễn đàn Nhà An toàn Châu Á hàng năm (ASF) và phát triển mô hình mẫu nhà cộng đồng và nhà an toàn chống lũ. Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, hệ thống cảnh báo sớm, và tổ chức ứng phó thiên tai tại cơ sở.

Cuộc gặp mặt là một bước quan trọng trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác về phòng, chống thiên tai giữa Việt Nam và Nepal. Buổi làm việc nằm trong chuyến công tác tại Nepal của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, do Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Tiến làm trưởng đoàn, từ ngày 4-8/3/2024.

 
 

Phòng HTQT và KHCN