Skip Ribbon Commands
Skip to main content

công điện số 4872/CĐ-BNN-ĐĐ

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp và Công điện số      /CĐ-BNN-ĐĐ ngày 09/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang đóng 01 cửa xả đáy vào hồi 18h00 ngày 09/7/2024.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh các tỉnh, thành phố:

1. Thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp; không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, công trình đang thi công, tránh những thiệt hại đáng tiếc.

2. Báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./.

4872/CĐ-BNN-ĐĐ

công điện số 4872/CĐ-BNN-ĐĐ

Phòng chống thiên tai

Văn bản chỉ đạo điều hành BCĐ

Công điện điều hành hồ chứa