Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị số 2592/CT-BNN-TL

Ngày 10/4/2024 Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Chỉ thị số 2592/CT-BNN-TL về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024.

2592/CT-BNN-TL

Chỉ thị số 2592/CT-BNN-TL

Phòng chống thiên tai

Văn bản chỉ đạo điều hành BCĐ

Chỉ thị