Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vĩnh Long chủ động ứng phó với lũ, triều cường bảo vệ sản xuất, dân sinh

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định về việc ban hành kế hoạch ứng phó với lũ, triều cường bảo vệ sản xuất, dân sinh mùa lũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


Theo đó, việc ban hành kế hoạch nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp, dân cư trong mùa lũ trong năm nay trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sản xuất cho 64.394 ha cây lâu năm, hơn 41.000 ha lúa thu đông 2022, gần 30.000 ha rau màu vụ hè thu, mùa đã xuống giống; cùng với 254 ha ao, hầm đang thả nuôi thủy sản.

Đồng thời, đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân, tránh xảy ra dịch bệnh trên địa bàn; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức cứu nạn, cứu hộ, giúp dân ứng phó với lũ, triều cường và sự cố thiên tai trong mùa lũ.

Yêu cầu đặt ra của kế hoạch là phải được quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên ở các ngành, các cấp trong công tác ứng phó với lũ, triều cường năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Các địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2022 phải lồng ghép vào kế hoạch ứng phó mưa, lũ, triều cường, ngập úng; theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng - thủy văn, tình hình ngập úng, thông tin đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời đến các cấp, các ngành, các địa phương và người dân để chủ động ứng phó.

Tập trung duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi, nhất là các công trình đê bao, cống, đập, các công trình xuống cấp không đảm bảo chống lũ gây ngập úng khi mực nước vượt mức báo động III.

 

Xây dựng kế hoạch với 2 kịch bản lũ, triều cường xảy ra theo dự báo và đề ra các biện pháp cụ thể nhằm ứng phó lũ, triều ứng với 2 kịch bản. Trong đó, theo kịch bản 2 thì trường hợp lũ lớn, triều cường vượt báo động III với mực nước tương đương đỉnh triều lịch sử năm 2019, cấp độ rủi ro thiên tai lũ, ngập lụt là cấp độ 2.

Tổng vốn thực hiện kế hoạch theo kịch bản 2 ước tính gần 1,3 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hỗ trợ là gần 891 triệu đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương.

Ngoài ra, UBND cấp huyện, xã vận động các tổ chức (Hợp tác xã, Tổ hợp tác sản xuất, nhân dân) sử dụng các phương tiện bơm tác hiện có (trạm bơm, điểm bơm, máy bơm) tự tổ chức bơm tiêu, đảm bảo thoát nước cho diện tích lúa, rau màu; đồng thời tham gia chống tràn tại các đoạn đê bao, đường giao thông để bảo vệ sản xuất. Về thủy lợi nội đồng, nhân dân đóng góp vốn, ngày công, mặt bằng đất đai, nâng cấp hệ thống bờ bao, cống bọng nội đồng, tích cực chống ngập phục vụ sản xuất và dân sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, lực lượng vũ trang tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; đồng thời phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền giúp cho các ngành, các cấp, nhân dân chủ động ứng phó triều cường năm 2022 để chuẩn bị tốt kế hoạch ứng phó.

Vụ TTCĐ tổng hợp