Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Hóa đầu tư 11,5 tỷ đồng cho trang bị vật tư ứng phó với sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Hội đồng mua sắm Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức nghiệm thu trang bị vật tư phục vụ huấn luyện, hoạt động trang bị cho lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện nhiệm vụ ứng phó với các sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.


Thực hiện đề án “Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư 11,5 tỷ đồng mua sắm các trang thiết bị, vật chất huấn luyện, hoạt động và sẵn sàng ứng phó với các sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho LLVT trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Những năm gần đây, với sự tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là bão, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, cháy nổ, dịch bệnh nguy hiểm…xảy ra ngày càng nghiêm trọng, đặt ra cho nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn những yêu cầu hết sức nặng nề. Bên cạnh việc củng cố, xây dựng vững mạnh toàn diện, có đủ trình độ, năng lực, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên với các lực lượng khác trong ứng phó với các sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tỉnh Thanh Hóa đã đặc biệt quan tâm đến việc trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho lực lượng này bảo đảm cho LLVT của địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Vật tư phục vụ nhiệm vụ phòng chống bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn được đầu tư.  

Quá trình nghiệm thu được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định; thời gian tới Bộ CHQS tỉnh sẽ tiến hành tiếp nhận, cấp phát cho các cơ quan, đơn vị quản lý, bảo quản, khai thác sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng được giao.

Tổng hợp