Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024

Ngày 10/4/2024 Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Chỉ thị số 2592/CT-BNN-TL về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024.


Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai; Để chủ động trong công tác hộ đê, phòng, chống lụt bão, ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2024, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm:

Chủ động, sẵn sàng ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn công trình; Hoàn thành tu bổ, nâng cấp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng công trình trước mùa mưa, lũ; Đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa, lũ; Công tác quản lý; Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  để phối hợp giải quyết hoặc xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên./.

Chi tiết vui lòng xem tại Chỉ thị 2592/CT-BNN-TL. Tải văn bản tại đây

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai