Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu cung cấp kiến thức , kỹ năng phòng chống bão, lũ, hạn hán trong trường học

Tài liệu cung cấp kiến thức , kỹ năng phòng chống bão, lũ, hạn hán trong trường học nhằm chia sẻ kiến thức phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tới cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo, người học và người lao động trong nhà trường, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra


Với hơn 25 triệu thầy cô giáo, học sinh, sinh viên cùng cơ sở vật chất rất hơn 42.000 trường học của 5 cấp học trải khắp đất nước, trường học đóng vai trò tích cực trong việc cầu nối, truyền đạt thông tin đồng thời là trung tâm cung cấp kiến thức và kỹ năng cho học sinh hiệu quả nhất nhưng khi thiên tai xảy ra thì đây cũng là khu vực chịu tổn thương rất lớn. Chính vì vậy, việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong ngành giáo dục có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Giáo viên và học sinh cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân khi thiên tai xảy ra, từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng, xã hội.

Tải file tại đây