Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quảng Ngãi đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 335 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa, lũ

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai xem xét, trình Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Quảng Ngãi 335 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa, lũ.


UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tình hình mưa, lũ xảy ra từ ngày 13-16/11/2023 và kiến nghị cơ quan này xem xét đề xuất Chính phủ hỗ trợ nguồn kinh phí để khắc phục.

Theo báo cáo của tỉnh này, mưa lũ trong thời gian (ngày 15-17/10/2023; 30/10-1/11/2023; 13-16/11/2023) đã gây thiệt hại về nhà ở 150 triệu đồng; thiệt hại về giao thông 50 tỷ đồng; thiệt hại về sạt lở bờ sông, sạt lở núi hơn 90 tỷ đồng… Ngoài ra, mưa lũ cũng gây thiệt hại cho nhiều ngành khác như nông nghiệp, giáo dục, thủy lợi… với thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, do ảnh hưởng của mưa, lũ trong nhiều năm qua, nhiều công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh đã bị xuống cấp, hư hỏng, nhất là tình hình sạt lở bờ sông, suối, bờ biển ngày càng gia tăng mức độ sạt lở.

Để khắc phục thiệt hại, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, UBND tỉnh đã chủ động bố trí kinh phí của địa phương như nguồn ngân sách, dự phòng chi ngân sách và nguồn kinh phí trung hạn để đầu tư, khắc phục thiệt hại về dân sinh, cơ sở, hạ tầng, sạt lở.

Tuy nhiên, do nguồn lực tại địa phương có hạn chế nên việc khắc phục thiệt hại các công trình cơ sở hạ tầng còn chậm, nhiều điểm sạt lở bờ sông, suối, bờ biển và việc khắc phục các công trình thủy lợi chưa có kinh phí để bố trí.

Tiếp theo các đợt mưa, lũ từ ngày 15 - 17/10/2023, 30/10 - 1/11/2023 và nhất là đợt mưa, lũ từ ngày 13 - 16/11/2023 đã làm cho các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, các điểm bờ sông, suối, sạt lở núi chưa được khắc phục kiên cố, tiếp tục gia tăng mức độ hư hỏng, sạt lở và tiếp tục phát sinh nhiều điểm hư hỏng, sạt lở mới, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở của nhiều người dân, an toàn giao thông, đất sản xuất và các công trình cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Do vậy, nhằm đảm bảo ổn định đời sống của người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai xem xét, trình Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Quảng Ngãi 335 tỷ đồng để khắc phục các điểm sạt lở núi, bờ sông, khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

Cụ thể, tỉnh này cần khắc phục các điểm sạt lở bờ sông, suối, chống sạt lở núi và tái định cư cho người dân vùng sạt lở 220 tỷ đồng; khắc phục các điểm sạt lở sông (mới phát sinh) 45 tỷ đồng; hỗ trợ 50 tỷ đồng để khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông bước 1,2 và sửa chữa cầu, cống bị hư hỏng phục vụ dân sinh; khắc phục các tuyến kênh, mương bị hư hỏng đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2024 - 2025 20 tỷ đồng.