Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khóa đào tạo Đội đánh giá thiên tai khẩn cấp (ASEAN-ERAT) lần thứ 2

TP. Khánh Hòa, 25-29/3/2024 - Sau thành công của Khóa đào tạo lần thứ nhất tại Cần Thơ, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cùng với Trung tâm AHA tiếp tục phối hợp tổ chức Khóa đào tạo Đội đánh giá thiên tai khẩn cấp (ASEAN-ERAT) lần thứ 2.


Khoá tập huấn là tiền đề để giới thiệu và tăng cường sự tham gia của các địa phương vào cơ chế hợp tác ASEAN về Quản lý thiên tai mà Việt Nam cũng như các quốc gia ASEAN tham gia tại Hiệp định AADMER.
 
 
Học viên là đại diện các cơ quan thuộc Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh/thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Khánh Hòa.
 

Được thành lập với sứ mệnh hỗ trợ hoạt động ứng phó với thiên tai của khu vực, Nhóm Đánh giá và Ứng phó Khẩn cấp ASEAN (ASEAN-ERAT) ngày càng khẳng định vai trò và tầm quan trọng của mình thông qua sự hỗ trợ hiệu quả và sự kết nối chặt chẽ giữa các quốc gia thành viên.

Thách thức từ thiên tai không ngừng gia tăng và trở nên ngày càng phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp và kịp thời từ mọi cấp bậc, đặc biệt là từ cấp địa phương. Chúng ta cần tiếp tục tăng cường sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực của mỗi địa phương, từ đó cùng nhau đối mặt và vượt qua những thử thách này.

Mục tiêu của Khóa đào tạo nhằm nâng cao khả năng phối hợp và triển khai các hoạt động ứng phó với thiên tai theo tiêu chuẩn và phương pháp của ASEAN-ERAT. Đồng thời, xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, sẵn sàng và mạnh mẽ trước mọi thách thức từ thiên tai.
 
Qua khóa đào tạo này, lực lượng ASEAN-ERAT trong nước sẽ đóng vai trò then chốt trong việc phối hợp, tiếp nhận hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai từ khu vực và quốc tế.

Phòng HTQT và KHCN