Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Tài liệu truyền thông - Video

Những việc nên làm và không nên làm khi có sạt lở đất

Khi có dấu hiệu sạt lở đất, người dân cần lưu ý những việc nên làm và không nên làm để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản!

{{Titletop1}} {{Modifiedtop1}}


{{item.Title}}

{{item.Titletop1}}

{{item.SourceNews}}

{{item.Titletop1}}

{{item.SourceNews}}