Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Tài liệu truyền thông - Video

Ứng phó với động đất

Video hướng dẫn những việc cần làm  khi xảy ra động đất, phù hợp với cả trẻ em.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1kmFSH9wXl7eV3OY-YaJMIvkePOhzzCQy?usp=sharing

 

 

{{Titletop1}} {{Modifiedtop1}}


{{item.Title}}

{{item.Titletop1}}

{{item.SourceNews}}

{{item.Titletop1}}

{{item.SourceNews}}