Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Danh sách file truyền thanh

Bộ tiểu phẩm truyền thanh cho trẻ em hướng dẫn các kỹ năng ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

1. Radio 1 - Ghi nhớ các dấu hiệu và phản ứng nhanh trước lũ quét, sạt lở đất

 

2. Radio 2 - Bảo vệ bản thân và mọi người khi có lũ quét, sạt lở đất 

 

3. Radio 3 - Chăm sóc cơ thể thật khỏe khi có lũ quét, sạt lở đất 

 

4. Radio 4 - Bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm khi có lũ quét, sạt lở đất xảy ra 

 

5. Radio 5 - Góp sức phòng chống lũ quét, sạt lở đất 

 

6. Radio 6 - Kiến thức chung về 2 loại hình thiên tai lũ quét, sạt lở đất 

{{Titletop1}} {{Modifiedtop1}}


{{item.Title}}

{{item.Titletop1}}

{{item.SourceNews}}

{{item.Titletop1}}

{{item.SourceNews}}