Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Hòa Bình.

Sáng 24/6/2022 Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai ban hành công văn số 329/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình về đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Hòa Bình. du về đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Hòa Bình.


Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và Công điện số 13/CĐ-QG hồi 07h30 ngày 24/6/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 14h00 ngày 24/6/2022.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi hồ xả lũ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố:

  1. Tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang; rà soát, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động, nhất là phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, các công trình đang thi công; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.
  2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ.
  3. Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương khẩn trương triển khai./.

Tải công văn tại đây

VP TT BCĐ QG về PCTT