Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên taiKhoản 2, Điều 18, Nghị định số 160/2018/NĐ-CP, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (Từ 1/7/2021 là Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai) gồm các thành viên:

a) Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban;

b) Các Phó Trưởng ban, gồm:

- Phó Trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

-  01 lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

- Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai;

c) Các ủy viên gồm: Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và đại diện lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn;

d) Căn cứ yêu cầu công tác, Trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai quyết định mời đại diện lãnh đạo các cơ quan và tổ chức có liên quan: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan khác tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.