Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Backdrop, băng rôn, phướn, standee Tuần lễ QG về Phòng chống thiên tai năm 2022


Năm nay, Chủ đề Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai là “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai” với mục tiêu nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2022; tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai đến người dân tại cở sở.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm nay,  Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã triển khai chuỗi hoạt động như: Lễ công bố đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng và lễ mit tinh tại Sóc Trăng (ngày 14-16/5/2022); Lễ trao giải cuộc thi “Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ hai” (dự kiến ngày 25/5/2022 tại Hà Nội); Khánh thành thư viện tài liệu về Công tác Phòng chống thiên tai; và tuyên truyền các thông điệp, tài liệu phòng chống thiên tai trên các cơ quan thông tấn báo chí, mạng xã hội.

Bộ thiết kế Backdrop, băng rôn, phướn, standee Tuần lễ QG về Phòng chống thiên tai năm 2022 xin tải tại đây

Một số hình ảnh