Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Tài liệu truyền thông - Truyền thanh

Bộ tiểu phẩm truyền thanh cho trẻ em hướng dẫn các kỹ năng ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

1. Radio 1 - Ghi nhớ các dấu hiệu và phản ứng nhanh trước lũ quét, sạt lở đất

 

2. Radio 2 - Bảo vệ bản thân và mọi người khi có lũ quét, sạt lở đất 

 

3. Radio 3 - Chăm sóc cơ thể thật khỏe khi có lũ quét, sạt lở đất 

 

4. Radio 4 - Bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm khi có lũ quét, sạt lở đất xảy ra 

 

5. Radio 5 - Góp sức phòng chống lũ quét, sạt lở đất 

 

6. Radio 6 - Kiến thức chung về 2 loại hình thiên tai lũ quét, sạt lở đất 

{{Titletop1}} {{Modifiedtop1}}


{{item.Title}}

{{item.Titletop1}}

{{item.SourceNews}}

{{item.Titletop1}}

{{item.SourceNews}}