Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Tổng cục Đ/c Trần Quang Hoài - Bí thư Đảng ủy

Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai,

Phó trưởng ban, Chánh Văn phòng BCĐ.TW về Phòng chống thiên tai

 

 Đ/c Vũ Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Tổng Cục trưởng, Chủ tịch công đoàn Tổng cục Phòng chống thiên tai,

 Phó Chánh Văn phòng Thường Trực BCĐ.TW về Phòng chống thiên tai

 

Đ/c Nguyễn Văn Tiến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, 

Phó Chánh Văn phòng Thường Trực BCĐ.TW về Phòng chống thiên tai

 

Đ/c Phạm Đức Luận - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, 

Phó Chánh Văn phòng Thường Trực BCĐ.TW về Phòng chống thiên tai