Skip Ribbon Commands
Skip to main content

156 triệu euro cải thiện hạ tầng 4 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ

Liên minh châu Âu và Pháp thông qua AFD vừa cùng hợp tác hỗ trợ tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi của các đô thị loại nhỏ ở Bắc Trung bộ Việt Nam.


Ký hiệp định tài trợ dự án chung “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung bộ”

Chính phủ Việt Nam, Liên minh Châu Âu (EU) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) vừa ký các hiệp định tài trợ cho một dự án chung mang tên “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung bộ” (Dự án CRUIV), nhằm làm giảm mức độ dễ bị tổn thương của năm đô thị trước các vấn đề về khí hậu.

Được đồng tài trợ bởi khoản viện trợ không hoàn lại 5 triệu Euro từ Liên minh châu Âu (EU), khoản vay ODA 123 triệu Euro từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), ngân sách đối ứng của các tỉnh là 28 triệu Euro, Dự án CRUIV sẽ mang lại lợi ích cho năm đô thị loại nhỏ ở Bắc Trung bộ của Việt Nam gồm: Phát Diệm tỉnh Ninh Bình, Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, Hoàng Mai tỉnh Nghệ An, Hương Khê và Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh. Năm đô thị này đều rất dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Đặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gia tăng về cường độ và tần suất. Do đó, dự án CRUIV khi đưa vào sử dụng sẽ thiết thực hỗ trợ cho nhu cầu cấp thiết về thích ứng với biến đổi khí hậu và là một phần trong các khoản đầu tư dài hạn cần thiết cho các địa phương dễ bị tổn thương, nhằm tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi của các đô thị và người dân nơi đây trước thiên tai và các tác động của biến đổi khí hậu.

Theo đó, Dự án CRUIV đặc biệt hướng tới việc cải thiện cơ sở hạ tầng phòng ngừa rủi ro lũ lụt, phát triển hệ thống thoát nước và đê bảo vệ. Nâng cấp các tuyến đường chuyên dụng, đặc biệt là những tuyến đường dùng cho việc sơ tán và cứu hộ một cách hiệu quả nhất. Xây dựng, tổ chức hoạt động thu gom và xử lý nước thải nhằm cải thiện môi trường địa phương.

Dự án cũng sẽ góp phần tăng cường năng lực của các cơ quan và chính quyền đô thị trong việc đảm bảo tính bền vững của các khoản đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý và dịch vụ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển đô thị bền vững giúp giải quyết các vấn đề về dân số thành thị gia tăng, với mức sống ngày càng cao, trên vùng đất dễ bị tổn thương do phải hứng chịu thiên tai.

Đề cập về mục tiêu của Dự án CRUIV, ông Giorgio Aliberti, Đại sứ EU tại Việt Nam, cho biết: Các đợt thiên tai tàn phá ở miền Trung Việt Nam cho thấy thích ứng với biến đổi khí hậu là hết sức cấp thiết đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam, do đó điều quan trọng là phải hỗ trợ Việt Nam trên con đường hướng tới một tương lai với khả năng chống chịu và phục hồi tốt.

Khoản viện trợ không hoàn lại của EU sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng năng lực điều phối và thông tin liên lạc của chính quyền địa phương, phát triển các hệ thống thông tin và phòng ngừa rủi ro cũng như tổ chức công tác vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng.

Ông Fabrice Richy, Giám đốc AFD tại Việt Nam, bổ sung thêm: Chương trình quan trọng này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu lâu dài của Việt Nam và sứ mệnh của AFD tại Việt Nam vì các hoạt động của chúng tôi nhằm hỗ trợ việc thực hiện Thỏa thuận Paris, cụ thể là thông qua việc nâng cao khả năng chống chịu và phục hồi của các thành phố và địa phương dễ bị tổn thương.

Sự kết hợp giữa vốn vay ODA của AFD với viện trợ không hoàn lại của EU là một lợi thế quan trọng cho sự thành công của dự án và tính bền vững của cơ sở hạ tầng đô thị.

Nhiệt độ trái đất đang nóng dần và nước biển dâng, cũng như tần suất và cường độ gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan kết hợp với sự gia tăng dân số và đô thị hóa đang làm tăng nguy cơ xói mòn bờ biển, lũ lụt đô thị và hạn hán. Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh các đợt thiên tai gần đây gây ảnh hưởng nặng nề tới miền Trung Việt Nam đã cho thấy tầm quan trọng của loại hình dự án này trong việc nâng cao khả năng chống chịu lâu dài của các địa phương.

Nhất quán với các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và các Mục tiêu về Phát triển bền vững, EU và AFD đang tích cực hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu.

thoibaonganhang.vn